תמונות

רן קוז´וק בפעולה מול גלבאן. נשאר בעכו (מור שאולי)