תמונות

הפעם זה נגמר עם ניצחון. בן חיים וריקן (דני מרון)