תמונות

עידית סלנט, לפני מדרגות כורסה, צילום ביתי צילום: שירן כרמל