תמונות

המספרים מדברים בעד עצמם. אברהמי (צילום: אלן שיבר)