תמונות

חילול אנדרטת חיילי גולני צילום: אבנר סלאפק