תמונות

עומרי עטיה מול גדיר. בדרך לב"ש (עמית מצפה)