תמונות

אחת מתשע, ג, מדרגות (37) צילום: מושי גיטליס