תמונות

קגלמאכר. שחקנים בכירים יקבלו מנוחה (צילום: אלן שיבר)