תמונות

אירוע רותם סלע ואורי פפר אסי עזר צילום: אמיר מאירי