תמונות

נתן גושן – דברי איתי יותר צילום: רותם ואחניש