תמונות

ידהימו גם את אירופה? (אלן שיבר). צפו בק"ש זוכה באליפות