תמונות

הארכת מעצרו של ריקו שירזי צילום: עזרי עמרם, חדשות 2