תמונות

מה שטוב ליובה, בוודאי יהיה טוב למכבי (gettyimages)