תמונות

"יכולים למלא מגרש שלם". על האוהדים (נמרוד גליקמן)