תמונות

גינות, גלעד רדט פסל, צילום גלעד רדט צילום: גלעד רדט