תמונות

התקווה 6 מגיעים לאולפן צילום: מתוך היום בלילה