תמונות

להאמן מכשיל את אטו. הרס לארסנל משחק תוך שניה אחת (רויטרס)