תמונות

ראמוס וסיים דה יונג במאבק אווירי משהו (GettyImages)