תמונות

עכשיו הוא צריך לנוח, לא לכבוש. דמארי (gettyimages)