תמונות

הפקה במדבר, שולחן חג 9 כיסא צילום: אודי גורן