תמונות

"אם הייתי אוהד הפועל, הייתי מוחא כפיים לגול כזה" (אלן שיבר)