תמונות

יוסל´ה מירמוביץ´ ז"ל מקבל פרס על מפעל חיים