תמונות

שי בירוק, איליה יבוריאן, אמייה טגה (יניב גונן)