תמונות

יותר מפעם אחת הוא שמע את מוריניו מעליב אותו