תמונות

עדיין רוצה קשר אחורי. קורצקי (צילום: אלן שיבר)