תמונות

הגרמנים כמו הגרמנים. 0:1 קטן מספיק. הרוסים יזיעו עוד כדי להגיע למו