תמונות

דני מקוב, נקמת הטרקטור, הופעה צילום: אורית פניני