תמונות

פרויקט סיור תרבות, מצוינות והשראה צילום: מוטי יאיר