תמונות

נבחרת חבל הבאסקים. לא מוכרת, אבל חזקה (gettyimages)