תמונות

פיני גרשון מאוכזב. יותר מידי איבודי כדור (אמיר לוי)