תמונות

גם רביד גזל הגיע לחגוג עם האדומים (רועי גלדסטון)