תמונות

דמארי מניף. הדרך לגביע עוברת בשמינית הגמר (אלן שיבר)