תמונות

חנויות בשבת, דידי סלון, יסי ציבור צילום: לין ממרן