תמונות

ורמוט. &"לפחות קיבלנו את ראול&" (רועי גלדסטון)