תמונות

הקבלנים שנוטשים זוגות צעירים צילום: מתוך הבוקר של קשת