תמונות

עידו סטולרו. יחזק את הקבוצה מהלאומית (משה חרמון)