תמונות

אריאל הרוש. בבית&"ר מתעקשים על סעיף שחרור (גיא בן זיו)