תמונות

עם כל הכסף מסביב, בסוף שחקן בית הניף את הצלחת