תמונות

מבצע אופרה ביקור בגין צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון