תמונות

כמעט נטול טעויות. נולה דוהר הלאה הלך קשה, אבל הלך. גם סטאן דה מאן