תמונות

האנשים שחיים במבנים ארעיים כל השנה צילום: הבוקר של קשת