תמונות

גבעתי מסע כומתה מרץ12 2 צילום: ליאור עפרון