תמונות

לישון, חתול צילום: courtesy of George Eastman House and the Estate of Ted Spagna ,huffingtonpost.com