תמונות

הריסות המבנים בהתישבות יצהר צילום: ועד מתיישבי השומרון‎