תמונות

כרטיס יציאה מהשכונה . לידור כהן (צפו בראיון)