תמונות

ניר לקינגר ומאור מליקסון. שואפים לחלק העליון (אלעד ירקון)