תמונות

שכטר, לאוטרן התפרקה מול שאלקה (gettyimages)