תמונות

עזרא מול הפועל בסיבוב הקודם. אז, זה נגמר בשקט