תמונות

ביוואן פרנסמן. עדיין לא עבר בבקרה (רועי גלדסטון)