תמונות

חלוץ, עימות חריף בישיבה (עודד קרני, אתר האיגוד)